NAGRANIE Z WEBINARU
Protokół Single Pair Ethernet i jego wpływ na okablowanie strukturalne
24 MARCA 2022
10AM WARSZAWA
POLSKI
Webinar podejmuje tematykę związaną z protokołem Single Pair Ethernet (SPE), jego wpływu na okablowanie strukturalne oraz planów Nexans związanych z technologią SPE dla sieci Enterprise oraz LAN.

Proszę wypełnić poniższy formularz, aby otrzymać link do nagrania z webinaru:
Prosimy o podanie adresu poczty elektronicznej przypisanego do Pani/Pana osoby

Ochrona danych osobowych
Po wysłaniu niniejszego formularza Twoje dane osobowe zostaną wprowadzone do naszej bazy w celu przetwarzania Twojego zgłoszenia oraz przesyłania bieżących informacji marketingowych. Masz prawo do ich usunięcia w dowolnym momencie, ponadto wszystkie przyszłe e-maile marketingowe będą zawierały opcję anulowania subskrypcji.

Szczegółowe informacje o naszej polityce dotyczącej danych i prywatności można znaleźć tutaj.